Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 2 december 2021

2021-12-14 08:32

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 14 december 2021. Anslaget tas ner den 5 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen