Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 28 juni 2022

2022-06-28 13:45

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 28 juni 2022. Anslaget tas ner den 20 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen