Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden 7 april 2022

2022-04-20 08:15

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 20 april 2022. Anslaget tas ner den 12 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen