Protokoll från Patientnämnden - Etiska nämnden den 16 december 2022

2022-12-16 13:11

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 16 december 2022. Anslaget tas ner den 9 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen