Protokoll från Patientnämnden 5 april 2023

2023-04-20 14:30

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden har justerats och anslagits den 20 april 2023. Anslaget tas ner den 12 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen