Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet 10 september 2021

2021-09-21 15:56

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 21 september 2021. Anslaget tas ner den 13 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen