Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet 23 maj 2022

2022-05-24 13:33

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 24 maj 2022. Anslaget tas ner den 15 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen