Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet 25 oktober 2022

2022-11-01 09:45

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 1 november 2022. Anslaget tas ner den 23 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen