Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet 28 januari 2022

2022-02-02 15:09

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 2 februari 2022. Anslaget tas ner den 24 februari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen