Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet 29 september 2022

2022-10-12 16:37

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 12 oktober 2022. Anslaget tas ner den 3 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen