Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet 7 december 2022

2022-12-19 10:14

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 19 december 2022. Anslaget tas ner den 10 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen