Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet den 2 december 2021

2021-12-15 10:36

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 15 december 2021. Anslaget tas ner den 7 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen