Protokoll från Personalpolitiska och allmänna utskottet den 22 oktober 2021

2021-10-28 16:31

Protokoll fört vid sammanträde med Personalpolitiska och allmänna utskottet har justerats och anslagits den 28 oktober 2021. Anslaget tas ner den 19 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen