Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 11 maj 2023

2023-05-23 17:03

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 23 maj 2023. Anslaget tas ner den 14 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen