Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 18 april 2023

2023-04-25 08:08

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats den 24 april och anslagits den 25 april 2023. Anslaget tas ner den 17 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen