Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 18 januari 2023

2023-01-23 16:35

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 23 januari 2023. Anslaget tas ner den 14 februari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen