Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 21 februari 2023

2023-03-03 13:15

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 3 mars 2023. Anslaget tas ner den 27 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen