Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 30 mars 2023

2023-04-05 09:51

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats den 4 april och anslagits den 5 april 2023. Anslaget tas ner den 27 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen