Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 1 februari 2023

2023-02-07 08:06

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats den 6 februari 2023 och anslagits den 7 februari 2023. Anslaget tas ner den 1 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen