Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 1 juli 2021

2021-08-17 12:56

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 17 augusti 2021. Anslaget tas ner den 8 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen