Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 1 oktober 2021

2021-10-11 11:01

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 11 oktober 2021. Anslaget tas ner den 2 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen