Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 1 september 2021

2021-09-14 13:36

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 14 september 2021. Anslaget tas ner den 6 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen