Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 10 november 2022

2022-11-15 13:53

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 15 november 2022. Anslaget tas ner den 7 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen