Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 15 mars 2023

2023-03-22 16:56

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 22 mars 2023. Anslaget tas ner den 13 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen