Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 2 december 2021

2021-12-14 13:21

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 14 december 2021. Anslaget tas ner den 5 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen