Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 25 januari 2022

2022-02-08 14:29

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 8 februari 2022. Anslaget tas ner den 2 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen