Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 25 maj 2022

2022-06-08 12:24

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 8 juni 2022. Anslaget tas ner den 30 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen