Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 3 maj 2023

2023-05-12 09:04

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 12 maj 2023. Anslaget tas ner den 5 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen