Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 3 mars 2022

2022-03-14 08:51

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 14 mars 2022. Anslaget tas ner den 5 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen