Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 30 september 2022

2022-10-25 10:17

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 25 oktober 2022. Anslaget tas ner den 16 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen