Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 31 mars 2022

2022-04-11 12:53

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 11 april 2022. Anslaget tas ner den 3 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen