Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 7 december 2022

2022-12-14 13:35

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats och anslagits den 14 december 2022. Anslaget tas ner den 4 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen