Protokoll från Nämnden för hållbar utveckling 5 oktober 2021

2021-10-13 12:07

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 13 oktober 2021. Anslaget tas ner den 4 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen