Protokoll från Regionens revisorer 14 april 2022

2022-04-14 14:49

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 14 april 2022. Anslaget tas ner den 6 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen