Protokoll från Regionens revisorer 15 december 2022

2022-12-15 12:38

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den15 december 2022. Anslaget tas ner den 5 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen