Protokoll från Regionens revisorer 15 september 2021

2021-09-29 11:34

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 29 september 2021. Anslaget tas ner den 21 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen