Protokoll från Regionens revisorer 16 september 2022

2022-09-16 14:20

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 16 september 2022. Anslaget tas ner den 10 oktober 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen