Protokoll från Regionens revisorer 18 november 2021

2021-11-30 13:44

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 30 november 2021. Anslaget tas ner den 22 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen