Protokoll från Regionens revisorer 2 februari 2023

2023-02-02 15:49

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 2 februari 2023. Anslaget tas ner den 24 februari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen