Protokoll från Regionens revisorer 20 oktober 2022

2022-10-20 14:20

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 20 oktober 2022. Anslaget tas ner den 11 november 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen