Protokoll från Regionens revisorer 16 december 2021

2022-01-12 11:13

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 30 december 2021. Anslaget tas ner den 21 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen