Protokoll från Regionens revisorer 22 juni 2022

2022-06-23 14:34

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats den 22 juni och anslagits den 23 juni 2022. Anslaget tas ner den 15 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen