Protokoll från Regionens revisorer 23 juni 2021

2021-07-05 12:55

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 5 juli 2021. Anslaget tas ner den 27 juli 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen