Protokoll från Regionens revisorer 27 april 2023

2023-04-28 08:13

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats den 27 april och anslagits den 28 april 2023. Anslaget tas ner den 22 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen