Protokoll från Regionens revisorer 28 april 2022

2022-04-28 11:10

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 28 april 2022. Anslaget tas ner den 20 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen