Protokoll från Regionens revisorer 9 mars 2023

2023-03-09 15:03

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats och anslagits den 9 mars 2023. Anslaget tas ner den 31 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen