Protokoll från Regionfullmäktige 1 mars 2023

2023-03-14 10:23

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 14 mars 2023. Anslaget tas ner den 5 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen