Protokoll från Regionfullmäktige 12 maj 2022

2022-05-12 13:01

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 12 maj 2022. Anslaget tas ner den 3 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen