Protokoll från Regionfullmäktige 17-18 november 2021

2021-12-01 12:33

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 1 december 2021. Anslaget tas ner den 23 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen