Protokoll från Regionfullmäktige 2 november 2022

2022-11-16 13:31

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 16 november 2022. Anslaget tas ner den 8 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen